Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie: „„Wykonanie grawitacyjnego systemu oddymiania klatki schodowej w budynku głównym” – znak sprawy: ZP/08/2016.

Wojewódzki Specjalistyczny ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/ Kalisza informuje, że w postępowaniu dotyczącym przetargu nieograniczonego wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ:


Pytanie 1
Czy do oferty należy dołączyć uzupełniony przedmiar jeżeli cena ma charakter ryczałtowy ?
Odpowiedź 
Zamawiający podkreśla, że formułą wynagrodzenia jest ryczałt. Załączony do specyfikacji przedmiar jest narzędziem pomocniczym, ułatwiającym potencjalnym oferentom uchwycenie wielkości kosztów przedmiotowego zamówienia. Uzupełniony przedmiar (kosztorys) w sytuacji, gdy cena oferty jest ceną ryczałtową, nie jest treścią oferty (KIO/UZP 139/10).  

Pytanie 2
W nawiązaniu do pkt. 4  rozdziału VI proszę o informację, czy na etapie składania ofert należy przedstawiać deklaracje zgodności CE na oferowane urządzenia i dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań normy PN-EN 12101-2?
Odpowiedź 
Zamawiający  wyjaśnia, że na etapie składania ofert wystarczające będzie złożenie oświadczenia przez wykonawcę, że wszystkie zaoferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia są  fabrycznie nowe, posiadają aprobatę techniczną lub deklarację zgodności i posiadają znak CE, spełniają wymogi obowiązujących przepisów, obowiązujących norm oraz posiadają wymagane prawem certyfikaty a wszystkie wymagane dokumenty, certyfikaty zostaną złożone przy odbiorze końcowym. 

RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.